Friendlies Tickets

03 September - 10 November

Argentina Team Friendlies

From$45,054

10 September - 10 November

Brazil Team Friendlies

From$18,611

04 September - 12 November

Dutch Team Friendlies

From$13,136

03 September - 07 June

England Team Friendlies

From$115,944

03 September

German Team Friendlies

From$45,608

14 October

Hong Kong Team Friendlies

From$45,054

07 June

Ireland Team Friendlies

From$115,944

04 September

Italy Team Friendlies

From$13,136

05 September - 09 September

Japan Team Friendlies

12 November

Mexico Team Friendlies

From$38,607

18 November

Spain Team Friendlies

From$57,805

05 September

Uruguay Team Friendlies