Vilkår og betingelser

1.1 Introduksjon. Velkommen til viagogos online markedsplass ("Produktet"). Denne avtalen, sammen med alle dokumenter henvist til i denne avtalen, utgjør i fellesskap "Avtalen" mellom deg ("Deg" eller "Du") og viagogo Limited ("viagogo" eller "Vi" eller "Oss") for kjøp og salg av billetter ("Billetter"), og andre tjenester ("Tjenester"). Ved å bruke denne siden aksepterer du Avtalen.

1.2 Markedsplass. viagogo tilbyr en tjeneste som lar brukere som vil kjøpe billetter ("Kjøperen"), finne brukere som vil selge billetter ("Selgeren"). viagogo tar ikke eiendomsrett på billettene og transaksjonen foregår mellom Kjøperen og Selgeren. Når kjøper og selger har avtalt en transaksjon, dekkes alle transaksjonene av viagogo-garantien.

1.3 viagogo-garanti. Når du kjøper billetter fra viagogo, garanterer viagogo at du vil motta billettene du har betalt for i tide til arrangementet. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå et problem der den opprinnelige billettselgeren ikke får levert billettene som er lagt ut for salg. viagogo vil selv, etter eget absolutte skjønn, vurdere billetter med sammenlignbare priser og tilby deg erstatningsbilletter uten ekstra kostnad for deg eller eventuelt refundere deg hele kostnaden for billettene. Hva som utgjør erstatningsbilletter med "sammenlignbare priser" bestemmes av viagogo etter eget absolutte skjønn. Når du selger billetter på viagogo, forutsatt at du har nøyaktig de billettene du legger ut for salg og at billettkjøperen kommer seg inn på arrangementet med dem, garanterer viagogo at du vil bli betalt for salget.

1.4 Endringer. Hvis Vi endrer denne Avtalen, skal Vi publisere en revisert versjon av Avtalen, som automatisk erstatter den tidligere Avtalen. Den reviderte Avtalen gjelder fra øyeblikket den er lagt ut på Produktets websider. Ved å fortsette å bruke Produktet etter at viagogo har lagt ut den nye Avtalen, godtar du å overholde dette. Dersom du ikke godtar endringene, ber vi om at du ikke bruker Tjenesten eller Produktet.


2.1 Krav. For å kunne bruke Produktet, må Du akseptere vilkårene som er fremlagt for deg i denne Avtalen. Du kan kun bruke Tjenesten hvis du har rett til å inngå en bindende avtale. Bruk ikke Tjenesten hvis Du ikke oppfyller dette kravet.

2.2 Registrering. Du kan ikke kjøpe eller selge billetter før Du har opprettet en brukerkonto. For å opprette en brukerkonto, må Du oppgi fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

2.3 Brukernavn og passord. Du må ha et brukernavn og passord for å kunne bruke Produktet. Du er selv ansvarlig for din kontos sikkerhet og for at Ditt brukernavn og passord holdes hemmelig. Du har selv ansvaret for all aktivitet som skjer på eller gjennom din konto.

2.4 Annonser. For å kunne selge billetter må selgeren annonsere billettene i nettstedets database. Som en del av annonseringsprosessen tilordner selgeren billettene en fast pris og oppgir nødvendig informasjon. Denne informasjonen omfatter blant annet arrangement, dato, seksjon, seteplass og rad, i henhold til det som er angitt på Hjelp-sidene. Når man annonserer sitteplasser må alle billettene i samme annonse være for seter som er ved siden av hverandre. Hvis plassene ikke er sammenhengende, må selgeren opprette en egen annonse for hver av dem. Hvis en selger sender billetter til plasser som ikke er sammenhengende, men har annonsert dem som dette, kan viagogo belaste selgeren et erstatningsgebyr og eventuelle andre avgifter, som angitt i punkt 5. Billetter for sitteplasser som er rett bak hverandre, ofte kalt "Piggyback"-billetter, kan ikke selges i samme annonse. For å kunne selge billetter må du legge inn et gyldig kreditt- eller debetkort. Du gir oss også en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, fullt betalt og avgiftsfri rett og lisens til å gjengi, endre, tilpasse, publisere og vise billettbeskrivelsen din på nettstedet vårt eller samarbeidpartneres nettsteder. Dette gjør at vi kan markedsføre billettene og produktene du ønsker å selge.

2.5 Moms på selgerens fortjeneste. Selgeren er ansvarlig for å avgjøre om han/hun må betale moms på billettsalget. Vi tar ingen ansvar for slike spørsmål. Hvis Selgeren må betale moms (i Norge eller andre steder), bør Selgeren inkludere moms i billettprisen. Vennligst merk at denne skatten er separat fra momsen viagogo må ta på sine avgifter.

2.6 Legg inn et tilbud Et medlem som vil kjøpe billetter søker først gjennom Produktets webside for å finne billetter annonsert av Selgere som oppfyller Kjøperens søkekriterier. Så snart Kjøperen finner en passende billett, gir Kjøperen oss beskjed ved å legge inn et "tilbud" på billetten. Vennligst merk at Selgeren muligens kan ta betalt for moms for de solgte billettene. Det vil si at billettprisen som vises (før våre avgifter) kan inkludere moms (i Norge eller andre land). Vennligst merk at denne skatten er separat fra momsen viagogo må ta på sine avgifter. Som Kjøper gir du Oss tillatelse til å belaste ditt kreditt- eller debetkort, din PayPal-konto eller bankkonto som betaling for billettene.

2.7 Betalingsgodkjennelse Når Vi får et tilbud via kreditt- eller debetkort, får Vi en autorisasjon fra Kjøperens kreditt- eller debetkort som tilsvarer billettprisen, billettavgifter og fraktavgifter. Moms vil også eventuelt bli lagt til. Autorisasjonen vil forbli på Kjøperens kreditt- eller debetkort helt til billettkjøpet godkjennes eller bestillingen annulleres. Når Vi får et tilbud via PayPal, får Vi en autorisasjon fra Kjøperens PayPal-konto som tilsvarer billettprisen, billettavgifter og fraktavgifter. Moms vil også bli lagt til totalsummen. Hvis vi får et tilbud via bankoverførsel, kontrollerer vi at bankkontoen er gyldig.

2.8 Beskjed. Så snart Vi får en autorisasjon fra Kjøperen, vil vi opplyse Selgeren om dette via e-post og/eller telefon, og vi bekrefter til Selgeren at Kjøperen er villig til å betale den faste billettprisen, billettavgifter, fraktavgifter, samt skatt på våre avgifter.

2.9 Selgers bekreftelsesplikt. Unntatt som nevnt i punkt 2.9 a) må selgeren bekrefte bestillingen innen førtiåtte (48) timer etter salg av billettene. Selgerne skal bruke vår automatiske bekreftelsesprosess på Internett. Selgerne vil kunne se service- og skatteavgiftene våre før de fullfører salgsprosessen og forplikter seg til å selge billettene sine. Selgerne har førtiåtte (48) timer på seg fra tidspunktet billettene ble solgt på til å "varsle et problem" hvis de ikke klarer å levere de eksakte billettene som er annonsert for salg. Selgerne kan "varsle et problem" ved å bruke "Varsle et problem"-koblingen på bekreftelsessiden på nettstedet. In the case a Seller has not confirmed a sale within forty eight (48) hours, or in the case a Seller “Reports a Problem” the Seller, including without limitation, may be subject to a replacement fee, other charges, and/or other consequences as specified in Section 5.

2.9 a) Unntak fra selgers bekreftelsesplikt. Selgere som forplikter seg til å sende billetter direkte til viagogo trenger ikke å bekrefte bestillingen. Slike selgere har ingen rett til å «varsle et problem,» og bestillingen blir automatisk bekreftet umiddelbart etter salget. Hvis den annonserte billetten ikke leveres, har viagogo rett til å belaste selgeren for en erstatningsavgift og andre avgifter, som spesifisert i punkt 5.

2.10 Oppgjørsform. Når Vi har fått bekreftelse på at Selgeren har sendt billettene, vil Kjøperen belastes for billettprisen, billettavgiften, fraktavgifter samt skatten på våre avgifter. Pengene blir utbetalt til Oss, og Vi betaler Selgeren via betalingsmetoden han/hun har valgt i henhold til betalingsavtalen som forklart på våre hjelp-sider.

2.11 Fullførelse av billettkjøpet. Når selgeren legger ut billetter for salg, kjøperen kjøper disse billettene og selgeren har bekreftet salget, er selgeren ansvarlig for å fullføre transaksjonen med de eksakte billettene som selgeren har oppført. Billettsalget må oppfylles via leveringsmåten som det ble opplyst om ved salget direkte til kjøperen og senest innen sendefristen som ble kommunisert til selger ved salget ("Må sendes innen datoen").

Dersom selgeren legger ut billetter for salg, bekrefter salget og ikke er i stand til å levere de eksakte billettene som er oppført, forbeholder viagogo seg retten til å kansellere salget og finne erstatningsbilletter til kjøperen, og selgeren kan bli ilagt en erstatningsavgift og andre kostnader, og/eller andre konsekvenser, som spesifisert i § 5. Vi kommer til å gjøre rimelige anstrengelser for å finne likeverdige eller bedre billetter til Kjøperen. Dersom et arrangement er flyttet eller avlyst, forbeholder viagogo seg retter til å annullere Selgerens transaksjon. Hvis billettene av en eller annen grunn blir returnert til oss eller ikke kan leveres, vil vi forsøke å levere dem på nytt igjen inntil maksimalt tre ganger.

2.12 Betaling til Selgeren. Selgeren vil få betalt 5-8 virkedager etter arrangementet så fremt Vi har mottatt bekreftelse fra Kjøperen om at billettene er mottatt. Vi forbeholder oss retten til å utsette betalingen eller be om pengene tilbake hvis arrangementet ble avlyst eller flyttet, eller hvis Vi har grunn til å tro at salget var ulovlig eller tror et avtalebrudd har funnet sted.

2.13 Billettinformasjon. Datoer, tidspunkt eller spillested for arrangement, som skrevet på billettene, kan endres. Det er Kjøperens ansvar å forsikre seg om at opplysningene er korrekte, ved å kontakte spillestedet eller sjekke offisielle sider for eventuelle oppdateringer.

2.14 Bytte av sitteplasser. Billettannonsene er kun en representasjon av de aktuelle sitteplassene. Billettene kan byttes ut med likeverdige eller bedre sitteplasser uten kjøperens samtykke.

2.15 Krav i henhold til viagogo-garantien. Hvis du får billetter fra en selger som ikke er de billettene du bestilte eller billetter som er ugyldige og ikke godtas ved arrangementet, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter oss for å rapportere problemet. Saker må rapporteres innen 14 dager etter mottak av billettene, ellers vil de ikke lenger være dekket av vår viagogo-garanti. Skulle du oppleve problemer med billettene på arrangementsdagen, må du kontakte viagogo innen 48 timer etter arrangementet for å rapportere problemet. I visse tilfeller kan du bli bedt om å fylle ut et klageskjema og oppgi flere opplysninger for å kunne kreve en tilbakebetaling. Om Kjøperen, etter å ha mottatt billettene, er misfornøyd med noen del av kjøpet, må Kjøperen følge reglene for tvisteløsninger som forklart i viagogos Garanti.

2.16 Sesongkort. Dersom kjøperen ikke klarer å returnere et sesongkort til viagogo innen 24 timer etter at arrangementet er avsluttet, samtykker kjøperen i at viagogo kan belaste kjøperen en ekstra «avgift for manglende retur» på 200 € per sesongkort som ikke er sendt tilbake. Beløpet belastes betalingsmåten som ble brukt til å kjøpe billettene. Dette beløpet kommer i tillegg til det kjøperen opprinnelig betalte for billettene.


3.1 Nøyaktige beskrivelser. Du garanterer at beskrivelsen av billettene Du legger ut for salg er korrekt. Du bekrefter også at du eier billettene og at du har lov til å overføre og selge billettene. Hvis du selger billetter for kommersielle grunner, bekrefter du at du har tillatelse til å gjøre dette.

3.2 Annen informasjon. Du samtykker til at all informasjon du gir Oss, andre medlemmer eller besøkende til Produktets websider (a) ikke er falsk, feilaktig, villedende, krenkende eller sjikanerende; (b) ikke er ulovlig; (c) ikke involverer salg av forfalskede eller stjålne produkter; (d) ikke er i strid med en tredjeparts rettigheter, patent, varemerke, firmahemmeligheter, rettigheter for publisering eller personvern, eller andre rettigheter; (e) ikke i strid med noen lover, vedtekter eller regler, inkludert men ikke begrenset til, de som regulerer brukerbeskyttelse, ulovlig konkurranse, anti-diskrimineringslover eller falsk markedsføring; og, (f) er fritt for virus eller annen skadelig programvare som kan skade, forstyrre, avlytte eller misbruke ethvert system, data eller personlig informasjon.

3.3 Overholdelse av lover. Du godtar å overholde alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover, vedtekter og regler som gjelder for Produktet og eventuelle salg som foretas i eller via Produktet. Du erkjenner at du er over 18 år og har lov til å fullføre transaksjoner.

3.4 Skadesløsholdelse. Du samtykker til å holde viagogo og dets tilknyttede selskap, konsernselskaper, tjenestemenn, direktører, advokater, ombud og ansatte skadesløse med hensyn til ethvert krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til advokater). Dette innebærer at du ikke vil kunne saksøke eller kreve erstatning av viagogo og dets morselskaper, søsterselskaper, konsernselskaper, tjenestemenn, direktører, advokater, ombud og ansatte som et resultat av et krav fra en tredjepart angående dine handlinger på denne Siden eller enhver handling foretatt av viagogo i forbindelse med etterforskning av mulige brudd på Avtalen.


4.1 Doble annonser og fjerning av billetter. For å legge ut en billett for salg på viagogo må du først registrere deg på nettstedet. Når en billett er lagt ut, vil vi sterkt fraråde at denne billetten legges ut for salg andre steder. Hvis du legger ut billetten for salg på andre markedsplasser, er du pålagt å fjerne billetten fra nettstedet vårt umiddelbart hvis billetten blir solgt et annet sted. Bortsett fra det som er angitt her, samtykker du i at du ikke vil reklamere for salg av billetter som er lagt ut på viagogo gjennom et annet nettsted. Vi forbeholder oss retten til å forby brukere fra å legge ut billettene sine på viagogo hvis de ikke klarer å tilby de eksakte billettene som de har lagt ut på viagogo.

4.2 Stjålet gods. Salg av stjålet gods på viagogo er fullstendig ulovlig og i strid mot lokal, nasjonal og internasjonal lov. viagogo støtter alle forsøk på å overholde loven og få tilbake stjålet gods som er annonsert på Produktes websider, og oppfordrer til straffeforfølgelse av personer som med vitende prøver å selge slike gjenstander på Produktets sider. Stjålet gods inkluderer gods stjålet fra private individer, samt gjenstander som har blitt stjålet fra selskaper eller regjeringer uten deres tillatelse.

4.3 Selgere skal ikke legge ved reklamemateriale. Selgeren mottar Kjøperens navn og adresse kun av den grunn at de spesifikke billettene skal kunne leveres, og Selgeren skal ikke bruke opplysningene til andre formål, enten i forbindelse med denne bestillingen eller andre bestillinger. Du aksepterer at Du ikke skal inkludere reklame eller annet kommersielt materiale som ikke har blitt godkjent av Oss, annet enn en regning på moms hvis dette behøves og hvis Kjøperen og viagogo har bedt om dette. Dette inkluderer, uten begrensninger, materiale som forteller om eller inviterer Kjøperen til en annen webside enn Produktets, kataloger, visittkort, bokmerker, kuponger, flyvere, oppfordringer eller annet markedsføringsmateriale. Inkludering av slikt materiale regnes som brudd på Avtalen. Du aksepterer også at Du, uansett grunn, aldri skal kontakte Kjøperen. Vi forbeholder oss retten til å beholde din betaling hvis et slikt avtalebrudd finner sted.


5.1 Etterforskning. Vi kan etter eget skjønn sette i gang en etterforskning av klagemål og avtalebrudd. Du samtykker til å samarbeide fullt ut med slike etterforskninger, noe som inkluderer, men ikke er begrenset til, å gi Oss mer informasjon om rettighetene til billetten, hvor billetten ble kjøpt, informasjon om selve billettkjøpet og prisen Du betalte.

5.2 Overtredelse, oppsigelse og/eller kansellering Vi kan når som helst foreta handlinger som Vi anser nødvendige inkludert, men ikke begrenset til, å gi deg en advarsel, si opp denne avtalen, nekte deg adgang til eller avslutte kontoen din midlertidig eller permanent, ta bort en annonse eller be deg om å endre innholdet i en annonse. Du samtykker til at betalinger Vi skylder Deg for billettsalg gjort på denne Produktets sider kan bli forsinket eller kansellert, og Vi må ikke betale deg for salg hvor det fins grunn til å tro at salget var ulovlig eller et avtalebrudd har funnet sted. Ved kansellering kan billettannonsene dine fjernes hvis Du er en selger, og billettkjøpene kan annulleres hvis Du er en kjøper.

5.3 Rapportering om informasjon. Du samtykker til at vi kan legge frem enhver registrerings- og/eller kontoinformasjon til retthåndhevende myndigheter, myndighetspersoner eller en tredjepart, hvis vi antar det er nødvendig for å håndheve eller verifisere håndheving av enhver del av Avtalen. Vi vil samarbeide for å forsikre Oss om at forbrytere blir straffeforfulgt.

5.4 Endringer fra vår side. Dersom (a) et salg blir kansellert av en eller annen grunn; (b) vi har rimelig grunn til å tro at du har begått bedrageri eller annen ulovlig virksomhet eller gitt feilaktige opplysninger under kjøps- eller salgsvirksomhet; (c) du lar et salg stå ubekreftet i mer enn 48 timer uten å rapportere et problem; (d) du ikke er i stand til, bortsett fra unntak fastsatt i § 2.10 og 2.15, å levere de eksakte plassene som du har oppført på nettstedet eller sende billettene (og tilhørende adgangskort hvis aktuelt) på eller før siste sendedato eller på annet vis unnlater å oppfylle salget av billetter eller relaterte adgangskort; (e) du sender feil, fordreide, ugyldige, ulovlige eller forfalskede billetter eller tilhørende adgangskort som en del av salget; (f) du skylder viagogo et bestemt beløp; eller (g) du på annet vis bryter denne avtalen eller skylder oss et bestemt beløp, da du i så fall autoriserer at viagogo kan holde tilbake betalinger eller belaste betalingsmetoden du har valgt for beløpet du skylder oss og alle kostnader viagogo pådrar seg på grunn av dette, inkludert (men ikke begrenset til) gebyr for sen forsendelse eller forsinket levering, trykkeavgift, avgifter for endret levering, kostnad for nye billetter eller tillhørende adgangskort, kuponger, gavekort, refusjoner og annet som kreves for å kompensere kjøper eller selger for hans eller hennes dårlige opplevelse. Vi kan også første trekke beløpet du skylder oss fra ethvert beløp vi skylder deg. Kontostenging eller -åpning og å ha mer enn én konto endrer ikke ditt totale ansvar overfor oss, og vi kan kombinere tilgodehavender fra flere kontoer.


6.1 Ingen garanti. Med unntak av garantier spesifisert i denne avtalen, tilbys Tjenesten på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis uten noen slags garantier. Vi gir ingen garantier i henhold til programvaren, billettene, arrangementene eller tjenestene vi tilbyr på Produktets sider, og vi garanterer ikke at Selgere eller Kjøpere vil fullføre sine salg eller kjøp. Vi fraskriver Oss også ansvaret for garantier om kvaliteten av produkter, tjenester eller annet materiale møter dine forventninger, både uttrykkelige, lovgivne eller underforståtte, samt overtredelser av tredjeparters rettigheter. Under enkelte jurisdiksjoner tillates det ikke at det foretas begrensninger eller fraskrives ansvar for underforståtte garantier eller restriksjoner på hvor lenge en garanti varer. Følgelig kan det være at noen av ovenstående begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg.

6.2 Ansvarsbegrensning. Vi er ikke ansvarlig for tapt profitt eller eventuelle spesielle, konsekvensielle, utilsiktede eller preventive skader (inkludert uten begrensning indirekte og spesielle skader) som oppstår som følge av eller i sammenheng med Produktet eller Tjenesten, og Vi garanterer ikke at Tjenesten vil være uavbrutt, sikker og feilfri. Vårt erstatningsansvar til Deg eller andre i en slik situasjon er begrenset til (a) £200, og (b) totalverdien av alle billettene og andre produkter Du har kjøpt og/eller solgt via Produktets hjemmesider i løpet av tiden erstatningskravet gjelder for. Under enkelte jurisdiksjoner tillates det ikke at det foretas begrensninger eller fraskrives ansvar for indirekte eller følgeskader. Følgelig kan det være at noen av ovenstående begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Vi er under ingen omstendigheter ansvarlig for ytterligere utgifter hvis Du kjøper billetter fra en tredjepart fordi Du ikke kunne kjøpe billetter på Produktets sider.

6.3 Risikofordeling Du forstår og godtar at de ovenstående ansvarsbegrensningene og ansvarsfraskrivelsene utgjør en rimelig fordeling av risiko, og at prissettingen og Avtalens øvrige vilkår og betingelser gjenspeiler en slik risiko.

6.4 Skadesløsholdelse. Vi er ikke involvert i de spesifikke transaksjonene mellom Kjøpere og Selgere. Hvis Du har et problem med en eller flere av viagogos medlemmer, erkjenner og godtar Du å holde viagogo og alle mor- og datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, advokater, ombud og andre ansatte skadesløse fra og mot eventuelle krav, tap, skader (faktiske skader og følgeskader), søksmål, kjennelser og saksomkostninger, uansett type og natur, som kan oppstå som følge av en slik uoverensstemmelse.

6.5 Skadeserstatning av skatt. Du godtar at Vi på ingen måte er ansvarlig for nøyaktigheten av eller tar ansvaret for skatter som Du må betale. Du erkjenner og godtar å holde viagogo og alle mor- og datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, advokater, ombud og andre ansatte skadesløse fra og mot eventuelle krav, tap, skader (faktiske skader og følgeskader) søksmål, kjennelser og saksomkostninger, uansett type og natur, som kan oppstå som følge av en tredjeparts eller myndigheters krav om, eller som involverer, (I) ethvert lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt skattekrav om beløp Du skylder eller må betale under enhver skatteregulering, krav eller forordning, eller (II) enhver uoverensstemmelse i henhold til viagogos skattestatus.

6.6 Ikke noe agentur. Du og Vi er selvstendige operatører, og Vi inngår inget byrå, partnerskap, forretningsforetagende, leder-ansatt-forhold eller agentur i denne Avtalen.

6.7 Tredjeparts materiale. Vi kontrollerer ikke informasjonen andre brukere legger ut på Våre sider. Du kan oppfatte informasjonen andre brukere har lagt opp som krenkende, sårende, falsk eller unøyaktig. Vennligst vær forsiktig når Du bruker siden og husk at det fins risikoer involvert med medlemmer som handler under falske forutsetninger. Ved å bruke denne Siden, godtar du at viagogo ikke er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser andre medlemmer foretar seg på Produktets sider.

6.8 Alle salg er endelige. Alle salg og bud er endelige. Ingen refusjoner, kanselleringer eller bytter vil gis ut for endringer av datoer eller tidspunkt, forestillinger som ikke fullføres, eller tapte billetter.

6.9 Endringer eller avbrudd i tjenesten. Vi forbeholder Oss retten til å, på et hvilket som helst tidspunkt, endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller en del av denne) med eller uten varsel. Du godtar at Vi ikke skal ha ansvar overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer i, avbrudd i eller stansning av Tjenesten eller Produktet i denne Avtalen, uansett grunn. Vi garanterer ikke at Tjenesten vil være uavbrutt, sikker og feilfri, og Tjenesten kan bli avbrutt av et antall grunner som er utenfor vår kontroll. I tillegg til dette kan Tjenesten være utilgjengelig i tidsrom hvor vi oppdaterer programvaren eller Produktet. Siden vil under denne tiden være utilgjengelig.

6.10 Kommunikasjon. Hvis ikke annet er spesifisert, skal all kommunikasjon til viagogo sendes via e-postskjemaet på Produktets sider under lenken ”Kontakt oss”. Vår adresse er: Boulevard Georges Favon 43, 1204 Genève, Sveits. Hvis ikke annet er spesifisert, vil all kommunikasjon til Deg sendes til e-postadressen Du oppga under registreringsprosessen. Slik kommunikasjon antas mottatt en virkedag etter at e-posten ble sendt.


7.1 Anerkjennelse av eierskap. Du bekrefter at all opphavsrett i (I) Våre patenter, varemerker, tjenestemerker, navn, rettigheter og annet eid materiale (som totalt utgjør "Eid Materiale") er eid og skal forbli eid av Oss, og (II) ikke noe i denne Avtalen gir deg eierskap eller rettigheter til vårt Eid Materiale. Du skal heller ikke, nå eller i fremtiden, stille spørsmål til opphavsretten av dette Eid Materiale.

7.2 Opphavsrett.Opphavsrett (c) 2006-2017, viagogo AG. Programvaren og Produktets webside inkludert, men ikke begrenset til, innhold, grafikk, logoer, knapper, fotografier, lydklipp og skripter er eid av viaogo eller dets kommittenter, og er beskyttet av gjeldende nasjonale og internasjonale lover om eiendomsrett. Sammenstillingen (d.v.s. innsamlingen, arrangemanget og sammensetningen) av alt materiale på Produktets websider er beskyttet av gjeldende nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Enhver uautorisert endring, distribuering, kopiering eller skaping av avledede verk av enhver del av Tjenesten er uttrykkelig forbudt og krenker andres immaterielle rettigheter og vil kunne utsette deg for sivil- og strafferettslige sanksjoner, herunder mulige erstatningskrav, for brudd på opphavsretten.

7.3 Øvrige vilkår. Denne Avtalen omfatter også de følgende vilkårene og dokumentene som du kan finne på Produktets websider:


7.4 Gjeldende lov. viagogos vilkår reguleres og tolkes i henhold til lovene i Sveits. Du godkjenner den ikke-eksklusive myndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i Sveits. viagogo AG er registrert i Sveits, med organisasjonsnummer CH-270.3.014.628-0 og registrerte adresse: Boulevard Georges Favon 43, 1204 Genève, Sveits

7.5 Generelt. Disse vilkårene (og alle dokumentene vedlagt i Avtalen) inneholder hele Avtalen mellom Deg og Oss i forbindelse med Produktet, og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, mellom deg og viagogo. Ingen endring, modifisering eller tillegg til noen av bestemmelsene i Avtalen vil bli gjeldende eller settes i verk så fremt de ikke er i overensstemmelse med bestemmelsene i denne Avtalen. Hvis Vi finner ut at noen av vilkårene i Avtalen er ugyldige eller ikke kan settes i verk, skal de andre vilkår i denne Avtalen ikke påvirkes. Du får ikke overgi eller videresende denne Avtalen, eller noen av dens rettigheter eller forpliktelser, uten skriftlig tillatelse fra Oss som kun blir gitt på vårt eget skjønn. Ingenting i denne Avtalen skal gi fordeler, rettigheter eller råd til en annen person eller enhet annet enn de spesifikke partnere og deres etterfølgere og overtagere. Våre leverandører og samarbeidspartnere er tredjeparts velgjørere av denne Avtalen. Dette hindrer Oss ikke i å forandre Avtalen uten å henvise til dem. Tittelen i begynnelsen av denne Avtalen er kun brukt som referanse og kan ikke anses å definere, tolke eller beskrive inneholdet eller betydningen av paragrafet.


Dine innstillinger
  • Land: Norge
  • Språk: Norsk
  • Valuta: NOK Norske kroner
Copyright © viagogo AG 2017 Informasjon om bedriften
Bruk av dette webområdet innebærer ditt samtykke til Vilkår og betingelser og Personvern
- : web01 : -